Losowe miejsce

Lapidarium żydowskie
W latach 30 - tych XX wieku w Węgrowie mieszkało około 6 tysięcy Żydów. W 1940 r. hitlerowcy utworzyli getto dla społeczności żydowskiej. Natomiast w styczniu 1941 r. twórca obozu w Treblince - Ernest Gramss nakazał zamknięcie dzielnicy żydowskiej, a 22 września 1942 r. przystąpiono do likwidacji getta w Węgrowie, w którym znalazło się również ponad 2 tysiące wysiedleńców z innych terenów. Prawie wszystkich wywieziono do Treblinki i tam zgładzono. Resztę ukrywających się Żydów wymordowano do kwietnia 1943 r. Lapidarium żydowskie zostało wybudowane w 1981 r. z inspiracji Wiesława Ratajskiego. Dzięki zaangażowaniu władz Węgrowa, na miejscu byłego cmentarza żydowskiego i z resztek ocalałych pomników nagrobkowych utworzono lapidarium (około 400 macew) oraz wybudowano nowy pomnik. Wykonał go mistrz kamieniarski Kazimierz Pabian. Pomnik został odsłonięty w 40 rocznicę likwidacji getta w Węgrowie, we wrześniu 1982 r., jako wyraz pamięci społeczeństwa Węgrowa o ludności żydowskiej, będącej przez wiele wieków częścią społeczeństwa miasta i hołdu dla jej męczeńskiej śmierci. foto: Marcin Baartoszewski źródło: wegrow.com.pl
Więcej

» Inne

Sortuj wg:   data dodania    tutuł  

Cmentarz Ewangelicki

Na cmentarzu ewangelickim, (grzebalny od drugiej połowy XVI wieku)
znajduje się Kościół Ewangelicko-Augsburski Drewniany. Jest drugim
ewangelickim kościołem w Węgrowie. Został on wybudowany na miejscu
okazałej świątyni z 1634 r., podpalonej w 1676 r. przez miejscowych
zakonników z klasztoru reformatów w czasie kontrreformacji. Po kilku
latach pertraktacji z biskupem łuckim , w 1679 r. wybudowano skromny
kościółek, który zachował się do naszych czasów nie zmieniając swego
pierwotnego wyglądu. Wzniesiony został na rzucie prostokąta przy
zastosowaniu zrębowej konstrukcji ścian i przykryty
dachem
dwuspadowym. Obiekt ten jest najstarszym zabytkiem budownictwa
drewnianego. Według podań kościół wybudowano w ciągu jednej doby by
spełnić warunek postawiony przez biskupa łuckiego, który chciał
powstrzymać odrodzenie parafii ewangelickiej.. Ciekawostką jest fakt, że
parafia węgrowska była też parafią dla protestantów warszawskich od
1580 r. (data spalenia kościoła w Warszawie) do 1776 r., kiedy to
odbudowano nowa świątynię ewangelicką w stolicy.

 Na cmentarzu
w okolicy kościółka zachowało się wiele ciekawych nagrobków, w tym
piaskowcowe płyty nagrobne tkaczy szkockich, o oryginalnych inskrypcjach
i niespotykanych płaskorzeźbionych motywach dekoracyjnych. Płyty
nagrobne datowane na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na koniec XVII i
początek XVIII wieku, należą do najstarszych w Polsce ewangelickich
obiektów sepulkralnych.

źródło: wegrow.com.pl

Mapa skarbów

Testowy opis

Pokaż Mapa skarbów - Powiatu węgrowskiego na większej mapie