Członkowie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności z wizytą w Centrum Dialogu Kultur

21 czerwca 2022r. Starosta Węgrowski Ewa Besztak spotkała się z przedstawicielami wyjazdowego posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, której przewodniczy Senator RP Maria Koc.

Tematem przewodnim posiedzenia było podsumowanie rządowego programu „Polski bon turystyczny”. W trakcie pierwszego dnia wyjazdu Senatorowie odwiedzili Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Centrum Dialogu Kultur - Klasztor Węgrów w Węgrowie oraz Muzeum Wielkiego Gościńca Litewskiego w Sokołowie Podlaskim.

Podczas zwiedzania Centrum Dialogu Kultur gościom wspólnie z Senator RP Marią Koc i Dyrektorem Centrum dr Markiem Sobiszem towarzyszyła także Starosta Węgrowski Ewa Besztak, która na zakończenie przekazała upominki promujące powiat węgrowski.

 

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 07-08-2022

Termin wydarzenia: od 06-08-2022 do 07-08-2022


© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.