„Dobra szkoła blisko Ciebie” - I Targi Edukacyjne Powiatu Węgrowskiego

W piątek 8 kwietnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbyły się I Targi Edukacyjne Powiatu Węgrowskiego z licznym udziałem młodzieży klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu.

Targi był okazją do zapoznania się w jednym miejscu z ofertą edukacyjną szkół prowadzonych przez Powiat Węgrowski, co z pewnością umożliwi młodzieży jak najlepszy wybór dalszej drogi kształcenia, a w przyszłości także zatrudnienia.

 

Do dołączenia do grona uczniów zachęcały następujące szkoły:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ostrówku,
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Węgrowie działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie.

Swoje stanowiska zaprezentowały również instytucje współpracujące ze Starostwem:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie,
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie,
 • Cech Rzemiosł Różnych w Węgrowie.

Obecny był również Naukobus pełniący rolę mobilnego laboratorium. Naukobus jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernika, dającą szansę zobaczenia eksponatów przygotowanych i obsługiwanych przez zespół animatorów z Centrum Nauki Kopernika. Starostwo Powiatowe w Węgrowie również zaprezentowało swoje stanowisko.

Targi otworzyła Starosta Węgrowski Ewa Besztak, a następnie głos zabrały: Senator RP Maria Koc oraz Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, która odczytała list Ministra Edukacji i Nauki. Następnie zebrani obejrzeli film prezentujący ofertę edukacyjną szkół prowadzonych przez Powiat Węgrowski. Kolejnym punktem wydarzenia była prezentacja pokazów przygotowanych przez wszystkie placówki oświatowe. Uczniowie klas mundurowych ZSP im. J. Kochanowskiego zaprezentowali musztrę pokazową. Członkowie zespołów folklorystycznych: „Zawierucha” z I LO im. A. Mickiewicza, „Sadzewiczowa” z ZSP w Łochowie oraz „Orkan” z ZSP w Sadownem przedstawili zebranym tradycyjne tańce naszego regionu. Z wyjątkowo dynamicznym pokazem wystąpiła również młodzież Cheerleaders ISKRA Łochów.

Wszystkie stoiska wystawców cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Dodatkowo na stoisku Powiatu Węgrowskiego dla każdego uczestnika Targów czekał Informator Szkolny 2022/2023.

W targach udział wzięli także: Senator RP Maria Koc, Poseł na Sejm Maciej Górski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wicestarosta Węgrowski Marek Renik, Radni Rady Powiatu, Wójtowie i Burmistrzowie miast i gmin z terenu Powiatu.

 

Wydarzenie honorowym Patronatem objęła Senator RP Maria Koc.

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 10-07-2022


Termin wydarzenia: 09-07-2022

Termin wydarzenia: 02-07-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.