Absolutorium dla Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Na LIV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego, która odbyła się 23 czerwca 2022 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok.

Na sesji przedstawiono Raport o stanie Powiatu Węgrowskiego za 2021 rok, przedstawienie raportu połączone było z szeroką debatą dotyczącą kierunków rozwoju Powiatu Węgrowskiego. Wysłuchano także opinii RIO w Warszawie Zespół w Siedlcach o wykonaniu budżetu za 2021 rok oraz przyjęto roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Najważniejszym punktem sesji było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego. Zarząd otrzymał absolutorium 11 głosami "za", 8 głosami "przeciw".

Zarząd Powiatu Węgrowskiego w składzie: Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wicestarosta Marek Renik oraz Członkowie: Tadeusz Kot, Artur Lis i Włodzimierz Miszczak składa serdeczne podziękowania wszystkim podmiotom i instytucjom za owocną współpracę w 2021 roku.

 

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 07-08-2022

Termin wydarzenia: od 06-08-2022 do 07-08-2022


© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.