Węgrów na czwartym miejscu w województwie mazowieckim

Węgrów zajął 28. miejsce na 236 gmin miejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2021 roku i czwarte miejsce w województwie mazowieckim.

Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2021 został przygotowany przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który ocenia funkcjonowanie każdej, nawet najmniejszej lokalnej władzy oraz nakreśla przejrzysty obraz gospodarki kraju wychodząc od jej podstaw.

Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku, umożliwiająca przygotowanie rankingu, została przeprowadzona w oparciu o kryteria merytoryczne bazujące na zestawie wskaźników. Do badania zostały wybrane te, które są najczęściej wymieniane w literaturze przedmiotu i mają zasadnicze znaczenie.

 

Wskaźniki oceny:

W1 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

W2 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

W3 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

W4 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W5 5. Udział środków europejskich w wydatkach

W6 6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem

W7 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 10-07-2022


Termin wydarzenia: 09-07-2022

Termin wydarzenia: 02-07-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.