Zakończyła się kwalifikacja wojskowa 2022

W br. na terenie powiatu węgrowskiego kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 4 kwietnia i trwała do 21 kwietnia.

W tym terminie Powiatowa Komisja Lekarska przeprowadziła kwalifikację ok. 360 osób w tym:

a) rocznika podstawowego tj. osób urodzonych w 2003r.;

b) roczników starszych tj. osób urodzonych w latach 1998-2002 które: nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

c) osób urodzonych w latach 2001-2002 które:

- zostały uznane przez Powiatowe Komisje Lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej ;

- zostały uznane przez Powiatowe Komisje Lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły  wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

d)  kobiet urodzonych w latach 1998-2003 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę min. w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

e) osób, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.                          

Powiatowa Komisja Lekarska wydaje orzeczenia o zaliczeniu osób kwalifikowanych do jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

- kategoria A- zdolny do czynnej służby wojskowej,

- kategoria B- czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,

- kategoria D- niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,

- kategoria E- trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Dla poszczególnych miast i gmin naszego powiatu, opracowano szczegółowy harmonogram określający ilość osób, które powinny stawić się przed Komisją w określonym dniu. Jest to liczba wahająca się w granicach od 35 do 36 osób dziennie.

Dla osób kwalifikowanych wyznaczono również godziny stawiennictwa co w znaczący sposób poprawiło sprawność i szybkość prowadzenia kwalifikacji , oszczędzało czas osobom kwalifikowanym. Stosowane były też profilaktycznie zasady prewencji sanitarnej polegające min. na dezynfekcji rąk, odkażaniu wyposażenia i sprzętu w pomieszczeniach.

W czasie trwania kwalifikacji zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są „wojskowe dokumenty osobiste”- książeczki wojskowe. W tym celu zatrudniono pracownice administracyjne i świetlicowego, którego zadaniem jest czuwanie nad ładem i porządkiem w miejscu prowadzenia kwalifikacji. Podkreślenia wymaga fakt, że stawienie się do kwalifikacji i uznanie za zdolnego (zdolną) do służby wojskowej, nie jest jednoznaczne z obowiązkiem stawienia się w jednostce wojskowej. Jak wszyscy wiemy, służba wojskowa w Polsce jest służbą zawodową, dlatego po otrzymaniu książeczki wojskowej, osoby kwalifikowane przenoszone są do rezerwy. W trakcie kwalifikacji prowadzony jest proces ustalania zdolności (przydatności) osoby kwalifikowanej dla potrzeb obronnych państwa. Kwalifikacja wojskowa odbywa się przy współudziale przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim oraz miast i gmin z terenu powiatu węgrowskiego.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Węgrowie

 

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 10-07-2022


Termin wydarzenia: 09-07-2022

Termin wydarzenia: 02-07-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.